Machine

เครื่องชงกาแฟเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ

ทางร้านเราเลือกใช้ La marzocco linea เครื่องชงกาแฟคุณภาพระดับโลก การันตีด้วยถูกใช้ในการแข่ง WBC (World Barista Championship) 2003, 2004 ,2005

และแบรนกาแฟสตาร์บัคใช้เป็นเครื่องชงในร้านระหว่างปี 1990 – 2003

JUK_3820

JUK_3830