Coffee Bean

เพื่อควบคุมคุณภาพของกาแฟ ทางร้านได้คั่วกาแฟใช้เอง และมีจำหน่ายแบบปลีก-ส่ง ให้แก่ผู้ที่สนใจ

กาแฟที่ใช้จะมาจากดอยทางเหนือของประเทศไทย โดยจะเน้นไปทางความหอมและเนื้อกาแฟที่หนาแน่น ให้รสกาแฟแบบเต็มๆคำ

นอกจากนั้นยังมีกาแฟต่างประเทศให้เลือกตามความต้องการของท่าน

Processed with VSCOcam with lv03 preset
Processed with VSCOcam with lv03 preset